Neumíš bydlet? Alou do kontejneru! Nebo ne?

Piráti a Zelení odmítají stavět v Chanově kontejnery pro bydlení. Je to totiž jedna z variant, jak chce mostecká radnice vyřešit letitý problém tohoto sídliště. To se ale mosteckým Pirátům a Zeleným nelíbí. Jako trumfy z rukávu sypou argumenty, proč jsou kontejnery pro Chanov špatně. Posuďte sami:

Piráti a Zelení pro Most“ na pracovní skupině k sídlišti Chanov odmítli umístění rodin do kontejnerů

Situaci několika rodin, které obývají polozbořený blok v sociálně vyloučené lokalitě Chanov, řešili zástupci všech zastupitelských klubů. Piráti a Zelení se jako jediní proti této výstavě vymezili, a to na z ákladě těchto argumentů:
• – Plánovaná výstavba je předražená a na jednu rodinu znamená náklady ve výši přibližně 1,2 milionu korun. Při cenách za průměrný byt v Mostě, které se pohybují v rozmezí 300–400 tisíc korun, je tato částka nesmyslně vysoká. Celková investice do kontejnerového bydlení včetně zasíťování bude stát město 22 miliónů korun. Navíc, na uvažovanou investici nelze čerpat dotace, neboť se jedná o výstavbu v sociálně vyloučené lokalitě.
• – Při výběru tohoto řešení nebyly řádně zohledněny a vyhodnoceny možnosti případné rekonstrukce bloků 6 a 10 a stejně tak možnosti případných dotací z evropských fondů, které by mohly městu ušetřit značné finance na rekonstrukci.
• – Již od počátku bylo jasné, že pro vedení města je stěžejní nákup kontejnerů, neboť na prvním jednání pracovní skupiny nedošlo k nacenění rekonstrukce a pracovní skupina byla postavena de facto před jedno řešení. K nacenění došlo až na druhém jednání, a to na výzvu některých členů pracovní skupiny. Pro srovnání nákladů nám byl na naší žádost přislíben podrobný rozpočet rekonstrukce bloků z minulých let s cenovým koeficientem, ale ani po opakovaných žádostech nám nebyl zaslán.
• – Rozhodnutí o umístění rodin do kontejnerů proběhlo bez těch, kterých se to nejvíce týká. Jsou to především zástupci komunity chanovských Romů a zástupci sítě sociálních služeb, kteří s rodinami pracují.
• – Domníváme se, že tuto problematiku musí politici řešit se zapojením odborníků.
Jan Hrubeš, předseda klubu PaZ Most Most 14.5.2019 Tel. 774 583 579

A TO NENÍ  VŠECHNO!

Do Pirátů a Zelených se pustilo Sdružení Mostečané Mostu, které – světe div se – drží basu se svým největším komunálním rivalem a protivníkem. Zde je důkaz:

Opozice neopozice:
Čunkodomky jsou zapotřebí

Vážení spoluobčané města Mostu,

hnutí ProMOST, hnutí ANO 2011 a Sdružení Mostečané Mostu (SMM) se po komunálních volbách 2018 snaží ruku v ruce řešit problém s vymístěním asociálně se chovajících jedinců na okraj města.

Jde o navození podmínek pro kvalitní bydlení pro slušné občany žijící v 66tisícovém Mostě, ve druhém největším městě Ústeckého kraje a čtrnáctém v Česku.

V tomto jsou všechny tři největší volební subjekty zajedno a mohly by tak vytvořit koalici.

Jsme přesvědčeni o tom, že zastupitelé zvolení za komunistickou stranu výše popsanou snahu vítají, byť se k ní nehlásí úplně otevřeně. Naše přesvědčení vychází z obsahu dokumentů schválených na centrální úrovni této strany a hovořících o zajištění důstojného bydlení.

Věříme, že také členové Občanské demokratické strany v zastupitelstvu města zůstanou věrni názvu své partaje a budou hájit zájmy slušných občanů.

Politická idylka soužití pěti volebních subjektů na mosteckém politickém nebi vyústila v založení pracovní skupiny zabývající se konkrétními záležitostmi, které by umožnily zahájit stavbu kontejnerového městečka na sídlišti Chanov již v příštím roce. Její členové dokonce navštívili město Vsetín známé svými tzv. čunkodomky, v nichž žijí nepřizpůsobiví obyvatelé. Členové komise získali ve Vsetíně první poznatky z několikaleté tamní praxe tohoto způsobu bydlení a nikterak neskrývali, že právě existence čunkodomků se stala pro komisi motivací pro rozvíjení úvah o založení kontejnerové bydlení v Chanově.

Je proto zvláštní, že se na mosteckém politickém nebi najednou zjevil mrak a z něj vyšlehl blesk. Není asi divu, že za jeho zrodem stáli ti, kteří se proklamativně hlásí k přírodě. Tím bleskem bylo oznámení Pirátů a Zelených pro Most (PaZ), šestého subjektu v Zastupitelstvu města Mostu, že s myšlenkou výstavby kontejnerového městečka v Chanově nesouhlasí.

Piráti a Zelení si dokonce přisvojili právo vyjadřovat se za opozici, ačkoliv ta v nynějším městském parlamentu chybí. Není tedy za koho se vyjadřovat. Navíc nikdo takovým zastupováním PaZ nepověřil.

Je zapotřebí zastupitelům za PaZ připomenout, že současné vládnutí ve městě pod Hněvínem je založeno na vzájemné dohodě o tom, že pokud hnutí ProMOST – vítěz voleb – bude komunikovat s ostatními, že nebude docházet ke zbytečným politickým šarvátkám, jako tomu bylo v minulém volebním období. Je nepochopitelné, že mladí lidé (Piráti a Zelení za Most) trpí velkou sklerózou, že si na takovou dohodu nevzpomínají. Bylo by proto docela vhodné, aby se z této nemoci vyléčili a následně si uvědomili, že mají za další vývoj statutárního města stejnou zodpovědnost jako ostatní volební subjekty.

A mimochodem: Když jsme u té zodpovědnosti za další vývoj města, pak je nutno se zastupitelů zvolených za PaZ ptát, jaký recept mají na řešení problémů s asociálně se chovajícími individui. Nevíme o tom, že by nějaký veřejnosti představili. Jen křičí ne, ne, ne, takto to nejde! Pokřik ale není řešením. Proto je namístě otázka: Nestaví se Piráti a Zelení proti zájmům slušných obyvatel města? Chtějí snad prodlužovat jejich trápení v soužití s nepřizpůsobivými?

Klub zastupitelů zvolených za SMM

 

 

 

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

3 komentáře

  1. Petr Karoch - Pirati

    26.6.2019 - - Odpovědět

    pánové pánové, vy to teda vedete..teda naštěstí nevedete….

     

Napsat komentář