Základní škola nebo trafika bez cigaret?

Situace na 14. základní škole v Mostě je vskutku žalostná. Škola, jako budova vypadá z venku velmi upraveně a vlídně. Má nový plášť a moderně řešené sportovní venkovní hřiště. Ne nadarmo se ale říká – „navrch huj, vespod fuj!“, což se, bohužel, netýká pouze katastrofálního materiálního „vybavení“ školy, chybějících počítačů, zázemí pro žáky, učitele a další zaměstnance, zvláštního financování chodu školy atd.
Ve škole je navíc mezi pedagogy velmi napjatá atmosféra, která úzce souvisí s nejistotou kolem konkurzního řízení na ředitele školy. To by bylo možné pochopit, neboť jde i o jejich případné další (ne)působení ve škole (což opravdu část učitelského sboru zvažuje). Co nejvíce pedagogický sbor zneklidňuje? Je to (ne)očekávaný způsob výběru nového ředitele či ředitelky 14. ZŠ. Celou situaci je proto nutno bedlivě sledovat a vyhodnocovat pro případ toho, že by se snad nejistota mohla přelévat na děti a jejich výuku – v krajních případech. Pevně věříme, že pedagogičtí pracovníci jsou profesionálové a spory s kolegy kolem výběru ředitele/ředitelky neventilují ve třídách při výuce, ani mimo ni. Bohužel dusno je ve škole takové, že „by se dalo krájet“.
Situace se stala vyhrocenější, když mezi širokou veřejnost prosákly zvláštní informace o předem rozhodnutém výběrovém řízení. Tyto informace byly ventilovány (mimo jiné) na facebookovém profilu „Ano, tohle je Most“. Zde byla sdělena zpráva z veřejnosti, že se říká a pokládá se za veřejné tajemství, že novým ředitelem bude pan Bc. Jakub Ozaňák (ODS). Nechceme tímto jakkoli hanobit jeho jméno, či jej nějak profesně či lidsky špinit. Ostatně sám pan Ozaňák veřejně prohlásil, že nechce být ředitelem a to ani zastupujícím, na 14. ZŠ – a my mu chceme věřit. Tento text se tedy netýká bytostně pana Ozaňáka, ale týká se obav z předem rozhodnutého konkursu. Z toho, jak město – jako instituce – může ovlivňovat osudy lidí kolem sebe bez ohledu na soutěž a férovost.
V této situaci nejde jenom o místo ředitele, jeho postavení, či finanční možnosti. Jde o 70 zaměstnanců školy. Jde o zhruba 650 žáků a jejich rodiče. A hlavně, jde o veřejné mínění!!! Škola by měla být apolitickou institucí, která má vychovávat následující generace a mimo jiné jim přinášet i vzory. Vzory v chování, férovosti, zdvořilosti, úctě a pokoře. Ale jak to chce dělat, když místo ředitele školy může být předem ve vývěrovém řízení určeno – bez férové soutěže, bez zdvořilého jednání a bez špetky úcty a respektu k druhým. Férová soutěž zde vlastně funguje jenom jako divadlo k pobavení a zábavě. Ve skutečnosti jde ale hlavně o to, kdo se kým stane, kam koho umístíme a komu tím prospějeme. Už jsme to u výběru ředitelů škol zažili několikrát.
Na město a jeho vedení je dnes pohlíženo, právě kvůli manipulaci s výběrovými řízeními, jako na mocipány, kteří prospívají jenom svým kamarádům. A to je moc špatné. Copak by město nemělo hlídat svou prestiž? Copak by si vedení, radní ani zastupitelé neměli hlídat, co se o městě říká? Nebo to snad není důležité? Tedy pro vedení Statutárního města Most to není důležité? Zajistí tedy vedení města rovné podmínky pro všechny kandidáty, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, či kamarády, pouze se zohledněním jejich zkušeností, praxe, schopností (nikoli „všehoschopností“) a morálněvolních vlastností? Vždyť přece musí být v zájmu zřizovatele školy, aby v ní panovaly dobré pracovní vztahy, dobré mezilidské vztahy, aby škola znovu získala svoji dřívější prestiž, která by byla magnetem pro ty nejschopnější pedagogy, což se také obratem projeví ve kvalitě výuky. Výsledkem budou vzdělanější žáci, spokojení rodiče, zaměstnanci pracující bez zbytečného stresu. Cožpak by tento efekt neměl být pro město cílem? Základním prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout, je zajistit, aby nový ředitel na 14. ZŠ vzešel z čistého výběru a ne, jak se nejen pedagogové na této škole domnívají, z nečistého „souboje“.
I takovými „maličkostmi“, jakými je výběr ředitele základní školy, si město získává svou prestiž. Nebo vedení města stačí „prestiž“ získaná hloupým seriálem a heslem „dycky Most“? To by bylo trochu málo, ne?

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář