Hledá se vláda pro Most! zatím samá voda!

Kdo si myslí, že vláda a jméno nového primátora Mostu jsou na spadnutí, je vedle jak ta jedle. Pirátům a Zeleným pomalu dochází dech. Se SMM a KSČM vládnout nechtějí. Poslanců ANO je zas na spoluvládnutí málo. Plány na spoluvládu s ProMOST se také bortí jak domeček z karet. ProMOSŤÁCI nabízejí, podbízejí, přemlouvají, ovšem marně. Zelení do sociálního prostoru vypustili info, že ani koalice (ProMOST-Zelení a Piráti – ODS) s největší pravděpodobností nevyjde.

VYJÁDŘENÍ ZELENÝCH A PIRÁTŮ NA FB
„ V rámci jednání s hnutím ANO jsme se shodli na konstruktivních návrzích pro pomoc našemu městu. Podobná řešení má i hnutí ProMost, proto se snažíme najít společnou řeč. Vždyť v jednotě je síla. Náš návrh na společné jednání a případnou trojstrannou spolupráci s hnutím ProMost ANO prozatím odmítá. Bohužel se stále zdůrazňují osobní spory a antipatie, které vedení ANO brání překročit svůj stín a jednat v zájmu města. OSOBNÍ SPORY BY MĚLY JÍT STRANOU: Vážíme si otevřenosti hnutí ProMost, které se ke společné schůzce a projednání podmínek koalice vyjádřilo pozitivně. Cílem nás všech je a mělo by být vytvoření silného a stabilního vedení města, které to s Mostem myslí skutečně vážně.Náročný koloběh jednání nám přinesl nabídky mnoha funkcí, včetně té nejvyšší – primátorské. Odmítli jsme, protože jsme přesvědčení, že je na čase jednat v zájmu města a vlastní zájmy odložit stranou. Naše město, náš domov to potřebuje jako sůl. My budeme jednat dál s těmi, kteří chtějí spojit síly pro náš domov, pro naše město. Tíha odpovědnosti neleží tedy aktuálně primárně na nás, ale na schopnosti polknout svou hrdost a předsudky a JEDNAT V ZÁJMU MĚSTA MOST.“

Vrátí se Zelení k jednacímu stolu se ANO, SMM a komunisty? Nebo pošlou do háje i tuhle partu a tím pádem nás čekají nové volby? Uvidíme. ProMOST zatím mlčí a další taktiku asi teprve kuje. ODS si bezradně drbe bradu a sonduje možnost menšinové vlády. To je ale při současném rozložení sil a hlavně osobních animozit hra VABANK. A na celé čtyři roky? Ví to i ODS a dál prý bude hledat. Ví ale vlastně co?

VYJÁDŘENÍ ODS NA FB
Dne 19. 10. 2018 proběhlo jednání mezi zástupci ProMost, ODS, Piráty a Zelenými, na kterém měly být projednány možnosti koaliční spolupráce. Bohužel na této schůzce nedošlo k žádnému posunu, který by vedl k vytvoření stabilní vlády, ačkoliv zástupci Pirátů a Zelených při předešlých jednáních vznesli své požadavky na složení Rady města Mostu včetně statutárního náměstka. ODS nebyla ochotna přistoupit pouze na jeden z požadavků Pirátů a Zelených, kterým byly rekonkurzy na všechny ředitele městských organizací. Pro ODS byl takový postup nepřijatelný z důvodu jeho neproveditelnosti. Zcela vypouštíme to, že tento požadavek nebyl ani v podrobném programu Pirátů a Zelených. ODS proto navrhovala provést audit společností, ke kterým mají zástupci Pirátů a Zelených nedůvěru a v případě, že budou auditem odhaleny nesrovnalosti ve vedení společnosti, bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele této společnosti, přičemž by toto výběrové řízení proběhlo zcela transparentně dle představ Pirátů a Zelených. Tato nabídka nebyla přijata. Se zbytkem programu a s dalšími návrhy Pirátů a Zelených ODS souhlasila.

ODS Most se zároveň důrazně ohrazuje proti prohlášení, které dne 19. 10. 2018 zveřejnili na svém FB profilu Piráti a Zelení. ODS Most chce vést jednání, která povedou k vytvoření stabilní vlády, která město Most povede po následující čtyři roky. Za krajní řešení považujeme vytvoření menšinové vlády, která by neměla ve svém funkčním období zajištěnou většinu v Zastupitelstvu města Mostu, což by vedlo k nestabilnímu vedení města Mostu. Slovo NEDŮVĚRA je asi tím, které nejlépe definuje atmosféru při vyjednávání se zástupcem PIRÁTŮ. Jednání se zástupci ZELENÝCH se ODS jevilo jako smysluplné a konstruktivní. ODS Most tedy nemůže přistoupit na požadavky zástupce Pirátů, které jsou nepodložené a opírají se o nepojmenované studie a odborníky, kteří by měli řešit chod našeho města.

ODS Most se nebojí přijmout politickou odpovědnost, která ji byla dána voliči v komunálních volbách. Budeme i nadále hledat taková řešení, která povedou k vytvoření stabilní vlády města Mostu.

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář