Předvolební plivance: mostecká radnice objevuje Ameriku

Tak jsme se přece jenom dočkali. Předvolební kampaň se roztočila na plné obrátky. Vedení Mostu v pondělí svolalo MIMOŘÁDNOU tiskovku na téma BYTOVÁ SITUACE v Mostě. Vedení města objevilo Ameriku! V Mostě vlastní nájemní byty cizinci – Ukrajinci….Belgičané….Izraelci….Důkazy jsou prý nezvratné (a týden staré): Politické vedení našeho města (všehoschopný primátor Jan Paparega, víceschopný náměstek Marek Hrvol, náměstkyně Markéta Stará – doplněno senátorkou Alenou Dernerovou tvrdí, že
mají důkazy, že byty prodává obchodníkům s chudobou SBD Krušnohor. Mají prý důkazy, že na sociálku přicházejí zoufalí lidé, kterým chce Krušnohor prodat byt nad hlavou a oni nemají na jeho odkup. Mají prý důkazy že sociální šlendrián způsobilo bytové družstvo Krušnohor. Svatí z radnice mají prý ale řešení: 1) Svěřit své zjištění policii 2) Napsat dopis delegátům shromáždění SBD Krušnohor a 3) Zbývající byty od družstva odkoupit.
Člověk s obyčejným selským rozumem se politiků na radnici ptá: Kde jste sakra čtyři roky žili? Proč jste nepřišli s tímto dramatickým zjištěním před tři čtvrtě rokem? Odpověď je jasně křišťálová: Protože jsou, vážení, za pět minut dvanáct volby! Rovnice rovná, jak silnice!

KRUŠNOHOR VRACÍ ÚDER !

Ještě týž den se SBD Krušnohor bombardované otázkami novinářů naštval a vydal toto prohlášení:

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
SBDK A SMM

A je to tady!

V pondělí 17. září 2018 svolalo vedení statutárního města Mostu tiskovou konferenci, na níž s vážnou tváří předstoupila „liga spravedlivých“ a ten nejspravedlivější a také právně „nejzdatnější“ – primátor Paparega – oznámil světu, že byla konečně rozluštěna záhada toho, kdo vlastně může za marasmus města Mostu. Úspěšnými luštiteli byli uvedení přítomní.
Výsledek? Je to přece Krušnohor! (Kdo jiný, že?) Ona ta tvrzení přítomných na tiskové konferenci sice moc nesedí, ale před volbami účel světí prostředky, že?

Paparega, Hrvol a Dernerová jedním dechem tvrdí, že Krušnohor prodává byty zbylé z poslední vlny privatizace realitním kancelářím a spekulantům pod cenou – a tím umožňuje obchod s chudobou a příliv nepřizpůsobivých. Paní Dernerová je z toho zděšená! No bodejť by nebyla, když dosud ji osud města nezajímal (zeptejte se jí, co konkrétního za osm let výkonu mandátu senátorky pro naše město udělala a zjistíte, že nic), neboť bez uzardění hlasovala pro všechny levárny a podivnosti typu nesmyslných peněz pro Tancošův fotbalový klub, s podnikatelem Zelenkou hlasovala pro směnu nejlukrativnějšího pozemku ve městě za nevyužitelné cancourky v celém městě, zvedla ruku pro snížení daně z nemovitosti jenom pro podnikatele, hlasovala pro „náhubkový“ zákon (tedy jednací řád zastupitelstva omezující zastupitele atd.). Teď je ovšem zděšena z něčeho, čemu – jako obvykle – vůbec nerozumí.

První vlna privatizace probíhala v roce 1997 a tehdy několik domů požádalo Krušnohor o to, aby ji za ně realizoval. Město stanovilo jasné podmínky: založení právnické osoby (např. družstva) nebo vstup do osoby jiné (např. do Krušnohoru), včasné zaplacení za dům, převod bytů do osobního vlastnictví – a to z 80 % do dvou let a poté zbytek. A tak jsme, právníku Paparego, neprivatizovali byty (to dělalo město), my jsme kupovali byty od města a převáděli je za stejné peníze, za které jsme je koupili nájemníkům těchto bytů. Abychom nájemníky motivovali, tak jsme drželi stejnou cenu a stejné podmínky dva roky. Po dvou letech jsme nájemníky znovu vyzvali k odkoupení bytů. Několik set bydlících tak ale neučinilo. Byty se proto prodávaly průběžně celých 20 let.

Letos rozhodlo družstvo o tom, že budou zbylé obsazené byty prodány. Jedná se zhruba o 250 bytů. Protože je podle zákona musíme nabídnout nájemníkům těchto bytů, tak jim je nabízíme. Oni mají 6 měsíců na to, aby se rozhodli. Cena bytů se pohybuje mezi třetinou až polovinou tržní hodnoty. To proto, aby si tyto byty mohli koupit právě nájemníci a hlavně proto, že byty jsou prodávány i s nájemníky. (Neprodávají se tedy byty prázdné.) Pokud nájemníci byty nekoupí, nabízíme byty třetím osobám. Máme vytipované organizace, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, a máme v nich záruku, že nájemníky v bytech nechají bydlet, nezvednou jim nájemné o nesmyslnou částku a v případě odchodu nájemníka nenastěhují do bytů problémové lidi. Zatím jsme prodali necelých 80 bytů a 80 % nájemníků si byty koupilo. Třetí osobě jsme tedy prodali 16 bytů.

Paparega a jeho spolek spravedlivých tak mají jaksi nepřesné údaje. Neprodáváme 600 bytů, ale jen 250; prodáváme za cenu, jež je přijatelná pro kupující nájemníky, ale družstvo na tom neprodělává; nemohli jsme způsobit problémy s nepřizpůsobivými ve městě, protože jsme zmíněných 16 bytů třetím osobám prodali až v posledním půlroce. Byty v rámci privatizace mohli prodávat pouze jejich majitelé, tedy nájemníci, kterým jsme je – podle zákona a pravidel města – museli prodat.

A ještě jedna poznámka pro odborníka Zelenku: Družstvo schvaluje pouze podnájmy v družstevních bytech, ve vlastnických bytech si vlastníci obsazují nájemníky sami – bez schvalování. To je ale na odborníka asi moc složité.

Vážení, před časem jsme vás připravovali na to, že se asi objeví dezinformační kampaň, jakou nám borci kolem Paparegy, Hrvola, Dernerové, Vozky, Zelenky a jim podobných předvedli před čtyřmi lety. A je to tady!

Stavební bytové družstvo Krušnohor (SBDK)
Sdružení Mostečané Mostu (SMM)

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář