Primátor Mostu dělá jednu chybu za druhou

rybaPrací primátora Jana Paparegy (nestr. za SčMo) se zabývalo zasedání klubu zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu (SMM), rozšířené o účast běžných členů tohoto volebního subjektu, ale i občanů – nečlenů. Zazněla na něm tvrdá kritika na adresu prvního muže města.

„Panu primátorovi jsme naprosto seriózně dali dobu hájení dva roky, ačkoli je u politiků obvyklá jen jednoroční doba. Přihlédli jsme k přímluvě jednoho z našich členů, jenž usoudil, že dvouletá doba bude v tomto případě vhodnější, serióznější,“ zahájil jednání výkonný sekretář SMM František Ryba.
„Stejně mu to nepomohlo,“ ozval se v sále Luboš Pitín, který vykonávala funkci náměstka primátora po osm let (dvě volební období 2006 – 2010 a 2010 – 2014).

PRŮŠVIHY NEEXISTUJÍ?
„Řekli jsme si, že po dva roky ho nebudeme kritizovat, rýt do něj, nebudeme o něm nikde psát a když už jsme potřebovali moc kritizovat, tak naše slova padla na magistrát, a když už nebylo zbytí, pak na politické vedení města. Mysleli jsme si, že si to pan primátor dostatečně uvědomí, že se nad naší seriózností zamyslí a že se bude snažit svoje průšvihy omezovat. On o nich vždycky věděl, ale choval se tak, jako kdyby neexistovaly,“ popsal situaci František Ryba.

NEVYUŽIL PROSTOR
„Bohužel jsme ale zjistili, že si to všechno vysvětluje jinak. On si to vysvětluje tak, že jsme jej nyní začali ostře kritizovat, abychom mu pokazili dobrou pověst. Zřejmě o sobě usoudil, že zatím vykonával funkci primátora bez jakéhokoliv problému, neměl žádné aféry. Prostě byl skvělý primátor. Mimochodem o něm jeho okolí říká, že je nejlepší starosta/primátor v historii města Mostu od roku 1990. Namísto toho, aby pochopil, že dostal prostor k tomu, aby se vzpamatoval, aby se do práce primátora vcítil a dostal se do ní, naučil se jí, tak si to vysvětluje tak, že je bez afér, že je skvělý, prostě jednička.
Ve vedení SMM jsme si proto řekli, že takhle to dál už nejde, a proto jsme začali – po skončení dvouleté doby hájení – informovat veřejnost o tom, co pan primátor vůbec dělá a dáváme mu tak veřejně najevo, jaké problémy má,“ sdělil František Ryba a pokračoval: „Největší malér je ten, že problémů má už tolik, že jsme se je museli napsat na papír a vytvořit jejich seznam. Lidově řečeno: Na co pan primátor sáhne, to zmrví. To by sice pro nás – jako opoziční sdružení – mělo být dobře, protože voliči mají oči a vidí, co se děje, a jistě zhodnotí to, co vidí, ve volbách, ale pro město Most je to tristní – a je to na něm už vidět,“ zkritizoval František Ryba.
Jednání poté pokračovalo volnou diskusí, z níž zachycujeme základní body.

KAUZA POZEMKY
Momentálně je to asi jeho nejhorší kauza. V územním plánu města byly historicky navrženy oblasti, kde se má realizovat výstavba rodinných domů. Jsou na ně vybrané pozemky. Územní plán se od roku 2002, kdy vznikl, pravidelně pozměňoval. Pozměňovacích návrhů bylo devět. Byly zapracovány a územní plán drobně upravily. Nyní nastala doba – ze zákona – že město musí vytvořit nový územní plán.
„No a co se nestalo? Milý pan Paparega dal nejspíš pokyn úřednicím, které zodpovídají za zpracování podkladů – jinak to ani nemohlo být, přímo to z toho případu čiší na dálku – aby navrhly zrušení všech stávajících oblastí určených pro výstavbu rodinných domů,“ sdělil František Ryba. V oblastech jsou ale různí vlastníci pozemků. Úřednice měly ponechat jenom dvě oblasti – a to jednu stávající, kterou rozšířily, ta se nachází v lesoparku Hrabák. A druhou ve Vtelně.

130 – 250 MILIONŮ
V případě Hrabáku měla být výstavba původně povolena pouze na cirkus placu, dnes je v návrhu území rozšířeno o další plochy. Přitom o výstavbu rodinných domů zde není zájem. „Dobře se to ví několik let,“ upozornil Jiří Koranda.
Oblast ve Vtelně má sloužit jako náhrada zrušených zón. Patří firmě Bestla. Vlastníkem firmy a jediným jednatelem je inženýr Ivan Paparega, otec primátora. Při realizaci tohoto záměru by se otec primátora stal monopolním prodejcem pozemků. Pokud by prodával za aktuální cenu 1 200 Kč za jeden metr čtvereční, tak vydělá asi 130 milionů korun. Někteří majitelé původních pozemků se ale přiklánějí k daleko vyšší částce. Vycházejí z obecného poznatku, že pokud existuje monopolní postavení a konkurence, která by mohla stlačovat ceny, neexistuje, pak ceny stoupají. Proč by tedy otec Paparegy neprodával za dvojnásobek, když mu chybí konkurence? Pokud by došlo k tomuto scénáři ve vývoji kauzy, pak by vydělal nějakých 250 milionů.

MÍSTO S NEGATIVY
Tady nejde o závist, ale o skutečnost, že má být zrušeno sedm oblastí pro výstavbu rodinných domů pro zřízení jedné nové a ještě k tomu na nesmyslném místě. Vtelno je naprosto nevhodnou lokalitou, na čemž se obyvatelé shodují – bez ohledu na to, zda jsou úplnými laiky či osobami alespoň částečně znalými problematiky.
To místo má hodně negativ a shodou okolností patří tátovi primátora.

AKTIVIZACE MAJITELŮ
Ve věci se aktivizovali majitelé pozemků v obrovské části lokality Na Sadech v Mostě. Je jich hodně. Protože jsou ohroženy jejich restituce, postavili se proti primátorovi, majetek nechtějí ztratit. Aby o záležitosti věděla veřejnost, majitelé pozemků zorganizovali tiskovou konferenci.
Nečekaně na ni přijel primátor. Ten ale na tiskovou konferenci nebyl pozván. Není novinářem. Podle jeho chování se dalo usoudit, že vůbec nepochopil, že jde o tiskovou konferenci – tedy o akci určenou pro žurnalisty.
Nejhorší ale bylo, že přijel nepřipraven. Proto místy v hovorech vlastníků pozemků s ním začaly převažovat emoce. Kdyby tam nešel, udělal by mnohem lépe.
Tisková konference Na Sadech skončila tím, že oznámil, že se zasadí na krajském úřadu o to, aby pozemky vlastníků v novém územním plánu zůstaly. Takové prohlášení je ale podivné, protože primátor nemůže zasahovat do gesce státu, pod něhož tvorba územního plánu spadá – a kromě toho je zapotřebí akceptovat sdělení mostecké zastupitelky Bereniky Peštové (ANO), která se na zasedání zastupitelů primátora zeptala, proč se dopouští takových výroků, když nemůže a ani nemusí nic zajištovat, aby to v plánu zůstalo, protože to tam prostě je. A dokud zastupitelstvo neschválí změnu, tak to tam prostě bude.
Ostatně zastupitelstvu žádné změny předloženy nebyly. Vyřizování připomínek k návrhům nového územního plánu může trvat třeba rok.

KAUZA: ÚVĚR
Jak je obecně známo, město si mělo vzít úvěr na opravu mostu u nemocnice. Pro tento účel si ho ale nakonec nevezme. Nepodařilo se mu zatím vyřešit problém s pozemkem.
Je pod mostem a oprava mostu nemůže kvůli němu začít.
Pozemek patří panu Pavlu Mlezivovi. Politické vedení města ho před nějakou dobou vyzvalo k tomu, aby pozemek s ním vypořádal, že ho město potřebuje. Pan Mleziva souhlasil se směnou pozemku. Vize byla takováto: Město bude mít pro sebe pozemek pod mostem a pan Mleziva bude mít pozemek někde jinde. Oni (město) mu nějaký pozemek navrhli. Dohodli se.

ABSENCE CESTY
Když se pan Mleziva podrobně zabýval touto záležitostí, zjistil, že v lokalitě není příjezdová cesta k pozemku. Město tedy požádal o to, aby vyřešilo problém kolem neexistence příjezdové cesty. Zdůvodnění bylo jasné: K čemu mi bude pozemek, k němuž se nemohu dostat, protože chybí příjezdová cesta?
Vrcholoví mostečtí politici slíbili, že problém vyřeší. Potom se dlouho neozvali. Až později, když už měli dojednaný úvěr na opravu mostu, o který (ten úvěr) ale mohou přijít. V hodině dvanácté si najednou vzpomněli, že udělají směnu. Pan Mleziva souhlasil, ale problém kolem příjezdové komunikace politici nevyřešili.

TYPICKÝ ZPŮSOB: AGRESE
Nakonec ustala komunikace mezi oběma stranami, protože primátor Paparega zřejmě podlehl dojmu ve stylu „nemáme se o čem bavit“. Jinými slovy řečeno: Pan primátor to vyřešil svým typickým způsobem – navrhl vyvlastnění pozemku ve veřejném zájmu.
„Tady vidíte to jejich zvrhlé myšlení,“ ozvalo se v sále. Předseda klubu zastupitelů Luboš Pitín oznámil, že pozemek, který byl Pavlu Mlezivovi nabídnut, se podle návrhu územního plánu mění na pozemek pro jiné určení. „To je ten největší bonbonek!“ okomentoval Luboš Pitín.

A ÚVĚR NA MOST?
Rozhodnutí o úvěru bylo v zastupitelstvu nakonec revokováno. V bankovním domě se totiž primátor Paparega dozvěděl od ředitele finančníků, že je možné peníze převést na jiný účel, např. na chodníky nebo na opravu parku Střed.
Prostě neuvěřitelné, co politická garnitura vedená primátorem Paparegou dokáže! Vypadá to teď tak, že oprava mostu u nemocnice bude převedena do nového volebního období (2018 – 2022).

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Veřejné jednání klubu zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu pokračovalo ještě dlouho a probralo další kauzy vytvořené primátorem Paparegou. O těch zase až příště.

Zdroj: Zpravodaj Krušnohor

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář