Leo Steiner: Veřejná výzva hejtmanovi

Otevřený dopis Ústeckému kraji: Vážený pane hejtmane, dovolte mi, abych v návaznosti na vynesení dalšího pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 2017 v další kauze ROP Severozápad, jehož součástí bylo rovněž mé trestní oznámení podané 28. 5. 2012 ve věci netransparentního výběru projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“, upozornil na následující skutečnosti: […]