Mostecko: Boj o senát na ostří skalpelů

biolek-vyjadreniNormálně by spolu zasedli v lékařském konsiliu, když však jde o senátorské křeslo, bojují mezi sebou na ostří skalpelů. Čtrnáct dní před opakovanými senátními volbami na Mostecku se do sebe pustili MUDr. Jiří Biolek, kandidující za hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, a dosavadní senátorka MUDr. Alena Dernerová, která svůj post obhajuje za téměř neznámou neparlamentní stranu Spojení demokraté – nezávislí kandidáti. Předtím kandidovala za Severočechy.cz, a právě toto spojení nejde pod fousy Biolkovi, který argumentuje tím, že právě spory uvnitř Sč.cz vedly k opakovaným volbám (jejich konání potvrdil nejvyšší správní soud), což musí někdo zaplatit, nehledě na to, že maření voleb je trestným činem. Dernerová, která se cítí favoritem na vítězství, naopak označila tvrzení svého lékařského kolegy za podpásovku. Necháme se překvapit, jak souboj v bílých pláštích ovlivní samotné voliče, kteří dle předchozí volební účasti mají politických tahanic už plné zuby.

Vyjádření MUDr. Jiří Biolka:

Nejvyšší správní soud musel pod tíhou důkazů rozhodnout o neplatnosti senátních voleb na Mostecku a o jejich úplném opakování. Označil také konkrétní viníky zmařených voleb.  Z rozsudků Krajského soudu a Nejvyššího správního soudu vyplývají následující závěry:

 • Kandidatura MUDr. Aleny Dernerové do senátu nebyla řádně projednána platnými orgány hnutí Severočeši.
 • Rozpory v hnutí Severočeši s jejich neoficiálním rozštěpením na dvě křídla musely v důsledku řešit soudy. Ze závěru Krajského odvolacího soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 7. 2016 jasně vyplývá, že valná hromada dne 10. 2. 2014 svolaná neoprávněným samozvaným předsedou hnutí Severočeši a poslancem Parlamentu ČR Ing. Bronislavem Schwarzem byla zmanipulovaná a že všechna rozhodnutí přijatá na této valné hromadě nebyla v souladu se stanovami a s listinou základních práv a svobod, tudíž jsou neplatná (volba nového předsedy, místopředsedy Ing. Jiřího Zelenky, vyloučení některých členů včetně JUDr. Jeníčkové…).
 • Zmocněnkyně hnutí Severočeši Bc. Zuzana Jiříková, která registrovala MUDr. Alenu Dernerovou, kandidátku do senátních voleb, na Magistrátu v Mostě, nebyla právoplatnou zmocněnkyní, a tudíž jednala v rozporu s rozhodnutím Okresního soudu v Mostě i Krajského odvolacího soudu v Ústí nad Labem. MUDr. Alena Dernerová, jako kandidátka za hnutí Severočeši, neměla být zaregistrována.
 • Alena Dernerová, dle výpovědi Ing. Bronislava Schwarze, o rozhodnutí soudu věděla a je naprosto nepochopitelné, že jako jedna z nejvyšších ústavních činitelů rozhodnutí soudů ignorovala.
 • Alena Dernerová za hnutí Severočeši kandidovala zároveň do krajského zastupitelstva. Její kandidatura, ale i ostatních kandidátů za hnutí Severočeši, byla na podkladě soudních rozhodnutí oprávněnou zmocněnkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou stažena, což krajský úřad oznámil ihned všem volebním komisím. Kandidáti za hnutí Severočeši nemohli být tudíž zvoleni.
 • Zcela analogická situace se měla podle zákona odehrát i v případě senátních voleb v okrese Most. Kompetentním orgánem k jednání se zmocněncem byl v tomto případě ale Magistrát města Mostu. Ten měl pouze ověřit právo zmocněnce JUDr. Hany Jeníčkové kandidáta odvolat a učinit stejné další kroky, jako učinil krajský úřad. Magistrát města Mostu prostřednictvím vedoucí odboru Ing. Jany Čejkové však protiprávně rozhodl „k podání zmocněnce nepřihlížet“ a s několikadenním odstupem 5. 10. 2016 protiprávně rozhodl, že MUDr. Alena Dernerová je platnou kandidátkou do senátu.
 • Následující žaloby na právoplatnost senátních voleb v okrese Most řešil Nejvyšší správní soud ČR.
 • Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyplývá:
  • Magistrát již neměl registrovat přihlášku kandidátky do senátu.
  • Magistrát porušil volební zákon tím, že nerespektoval podání JUDr. Hany Jeníčkové a nepostupoval, jak mu zákon ukládá.
  • Právoplatně odvolaný kandidát se účastnil voleb protiprávně.
  • „Tvrzené“ porušení zákona zatemnilo výsledek voleb.
  • Volební senát Nejvyššího správního soudu shrnul, že v důsledku zjištěného porušení volebního zákona došlo k tak intenzivnímu zatemnění volebního výsledku, že mu nezbylo než vyhlásit senátní volby neplatnými s nutností konání opakovaných voleb.

Z uvedených závěrů soudů jednoznačně vyplývá nejen flagrantní porušování principů a pravidel vnitrostranické demokracie hnutí Severočeši, ale zejména volebního zákona a listiny základních práv a svobod.

Nepřijatelným výsměchem všem lidem, kteří respektují zákony, je skutečnost, že úřednice, která se podílela na zmaření říjnových voleb a účelově porušila zásadním způsobem volební zákon, byla následně povýšena do funkce tajemnice magistrátu.

Takovým praktikám, které bezostyšně ohrožují svobodu, demokracii a víru občanů v právní stát, nelze mlčky přihlížet a jen v soukromí remcat a nadávat. Proto jsem se rozhodl v opakovaných volbách do senátu znovu kandidovat. A stejně, jako jsem na podzim před říjnovými volbami hájil právo MUDr. Aleny Dernerové účastnit se voleb, nyní ji důrazně vyzývám, aby přijala osobní zodpovědnost za jejich zmaření a zvážila svoji účast v opakovaných volbách.

Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, kdo uhradí náklady na zmařené volby, které například jen v Litvínově stály daňové poplatníky takřka milión korun, a kdo je za jejich zmaření spoluzodpovědný. Zmaření voleb je totiž trestným činem a tento byl spáchán.

Vyjádření MUDr. Aleny Dernerové:

Ani já, ani voliči nemůžeme za to, že Nejvyšší správní soud nařídil opakování voleb, které jsem na podzim vyhrála.  Vyjádření bývalého kolegy a neúspěšného kandidáta na senátora MUDr. Biolka je vůči mně velmi urážlivé. Každý rozumný občan ví, že je to podpásová a manipulační praktika, vyvolaná touhou MUDr.Biolka po vítězství za každou cenu. Vypovídá to o základní neznalosti práva tohoto kandidáta. Osobně preferuji pozitivní kampaň a konkrétní činy ve prospěch občanů. Přijďte k volbám!

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář