Litvínov limitům nevěří a chce uhlí odepsat ze zásob

starostka-blahovaMěsto Litvínov podalo zásadní kritické připomínky k návrhu nové Surovinové politiky. Požaduje odpis ložisek uhlí za platnými limity těžby, odmítá obnovení institutu vyvlastnění pro potřeby těžby a diskuzi o zcela nových povrchových lomech v Ústeckém kraji (tzv. rezervní lokality).

V listopadu letošního roku Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo návrh Surovinové politiky ČR. Vedení města se s ním seznámilo a ve stanovené lhůtě k němu zaslalo své řádné připomínky.

„K návrhu Surovinové politiky ČR máme několik zásadních připomínek. Hrubě dezinterpretuje usnesení vlády o limitech těžby. Přestože většinou vládních stran bylo jednoznačně odmítnuto rozšíření velkolomu ČSA do prostoru, kde nyní stojí Horní Jiřetín, ponechává návrh ministerstva otázku územně ekologických limitů v lomu ČSA podmíněně otevřenou s tím, že další zhodnocení proběhne v roce 2020. Žádáme proto, aby inkriminovaná část o limitech těžby byla nahrazena novou formulací, která jasně stanovuje, že limity u lomu ČSA zůstanou v platnosti. Podle studií zpracovaných na zakázku od Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády jasně vyplývá, že v případě prolomení limitů ve velkolomu Bílina bude poptávka domácností a tepláren po hnědém uhlí s rezervou uspokojena po celé období aktualizované Státní energetické koncepce a není proto nutné vytvářet prostor pro další zpochybňování limitů v dolu ČSA,“ říká k námitkám města starostka Litvínova Kamila Bláhová.

„Zásadně odmítáme jakékoli kroky, které by vedly k otevírání nových povrchových velkolomů na zelené louce v lokalitách Bylany, Záhořany a Podlesice, jak připouští návrh Surovinové politiky ČR. Uvedené rezervní lokality se nalézají v obydleném území, kde by opět hrozily stavební uzávěry v dotčených obcích a zastavil by se jejich územní rozvoj, jak to známe z minulosti například z Horního Jiřetína. Požadujeme omezení navrhované extenzívní ložiskové ochrany pouze na nezastavěná území. A zásadně odmítáme debatu o obnovení vyvlastňovacích paragrafů v horním zákoně,“ dodává místostarosta Litvínova Milan Šťovíček.

Vedení města také odmítá úplné podřízení územního plánování ložiskové ochraně, včetně ložisek, která jsou desítky let netěžená a pravděpodobně k jejich těžbě nikdy nedojde.

Zásadním požadavkem města je zakotvit do Surovinové politiky převod zásob hnědého uhlí za platnými limity těžby stanovenými usnesením Vlády ČR z roku 1991 do nebilančních zásob, což je v souladu se schválenou energetickou koncepcí.  Zároveň by tak vláda jasně vyjádřila vůli chránit obce před dalším bouráním.

Převzato z webu www.parlamentnilisty.cz

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář